ماشین کیسه پر کن تجهیزات جانبی
نوارنقاله BELT جهت حمل کیسه به سمت دوخت تصویر
نوارنقاله BELT جهت حمل کیسه به سمت دوخت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

نوارنقاله BULK CONVEYOR جهت حمل مواد فله  تصویر
نوارنقاله BULK CONVEYOR جهت حمل مواد فله

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

نوارنقاله BELT جهت حمل کیسه به کامیون  تصویر
نوارنقاله BELT جهت حمل کیسه به کامیون

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

الواتور قاشقکی BUCKET ELEVATOR تصویر
الواتور قاشقکی BUCKET ELEVATOR

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کمپرسور باد تصویر
مخزن دپوی مواد تصویر
چرخ سر کیسه دوز تمام اتوماتیک (ثابت)و دستی(portable) تصویر
چرخ سر کیسه دوز تمام اتوماتیک (ثابت)و دستی(portable)

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ