دستگاه کیسه پر کن مدل FDL-1600 کیسه در ساعت1600 مواد گرانولی و پودری

دستگاه کیسه پرکن مدل F40 <br/>750 کیسه در ساعت<br/>مواد پودری

نوار نقالهBELT

دستگاه توزین مواد عبوری

دستگاه کیسه پر کن مدل s40 با ظرفیت 750 کیسه در ساعت / مواد گرانولی

دستگاه کیسه پر کن مدل s20<br/>400کیسه در ساعت <br/>مواد گرانولی

دستگاه پرکن جامبوبگ مدل FJB-2

دستگاه کیسه پرکن مدل LTL-10

دستگاه کیسه پرکن مدل TS20

دستگاه کیسه پرکن مدل F-20
400 کیسه در ساعت
مواد پودری